23
Bře
Off

Zabezpečení v penzi

Výpočet výše důchodu je dosti složitý, ale dá se celkem přesně spočítat. Nejdůležitější je celý život si sledovat, abychom byli zaměstnáni a aby zaměstnavatel za nás odváděl sociální pojištění. Pokud nejsme v zaměstnaneckém poměru, musíme si platit sami. Dalším důležitým prvkem jsou naše výdělky. Máte-li zjištěnou dobu pojištění a výdělky od roku 1986, s pomocí kalkulačky na webu se výsledku snadno doberete.

Dávky v penzi

Dávky v penzi dostane každý po splnění požadovaného věku a doby pojištění. Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná. Procentní část se spočítá v závislosti na délce pojištění a osobním vyměřovacím základu. Ten je vypočten z ročních vyměřovacích základů od roku 1986. Pak jsou tu redukční hranice, které základ upraví. Nakonec se pronásobí tento základ procenty za dobu pojištění a je hotovo.

Nezařazené